Groepstrainingen

De praktijk werkt vraaggericht. Trainingen kunnen dan ook op maat gemaakt worden voor een bepaalde groep kinderen, (LVB) jongeren of mensen met een verstandelijke beperking.

Bij alle trainingen wordt uitgegaan van de sterke kanten van de cliënt. 

Een aantal voorbeelden van groepstrainingen:

Kinderen en Jongeren

Mensen met een verstandelijke beperking