In het kader van passend onderwijs helpt de praktijk leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dit gebeurt via individuele PMT of PMT in een klein groepje of via een groepstraining op locatie. Advisering van ouders en leerkrachten behoort tot de mogelijkheden.