Tarief

De praktijk hanteert verschillende tarieven voor individuele psychomotorische therapie- of begeleiding, PMT met het gezin, voor overleg en uitgebreide verslaglegging. Bij PMT in een groepje of bij een groepstraining is het tarief afhankelijk van het aantal deelnemers.

Vergoeding

Psychomotorische therapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende verzekering. Kijk hier voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

Als u of uw kind in behandeling bent bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut via een DBC (diagnose behandelcombinatie) dan kan PMT hierin soms worden opgenomen. De kosten zijn dan meestal vergoed.

Uw gemeente kan een PGB (persoonsgebonden budget) toekennen voor PMT wanneer u of uw kind daarvoor een indicatie heeft. Hieruit kunt u de PMT dan bekostigen.

Per 1 januari 2016 heeft de therapeut overeenkomsten met gemeenten in de regio Midden-Holland (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven, Reeuwijk) voor de jeugdzorg. Wanneer het kind/jongere via het Sociaal Team van de gemeente wordt aangemeld, wordt de therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit geldt tevens bij rechtstreekse verwijzing van de huisarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling.