Kinderen en (LVB) jongeren

 

Stevig in je schoenen, goed in je vel

Een weerbaarheidstraining vanuit een psychomotorische invalshoek. Voor kinderen/jongeren die zich onzeker of angstig voelen, beïnvloedbaar zijn en moeilijk hun grens aan kunnen geven. Er wordt gedurende 8-12 weken bewegings-en ervaringsgericht gewerkt met thema’s zoals: lichaam- zelfbeeld, lichaamsbewustzijn, houding, stevig staan, grenzen, (zelf)vertrouwen, bewegen in een groep, pesten, ontspanning.

 

Samen sterk

Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen/jongeren die beter willen leren samenwerken. Gedurende 8-12 weken wordt via bewegingsaktiviteiten , sport, spel en acrobatiek gewerkt aan vaardigheden zoals: luisteren naar wat jouw lichaam aangeeft, kijken en luisteren naar de ander, overleggen, afstemmen, initiatief nemen/afwachten, delen (van spullen, van wat je denkt en voelt) en samenspel.

 

Give me a ‘brake’

Een impuls/agressieregulatietraining voor kinderen/jongeren die zichzelf willen leren ‘remmen’ en hieraan in een groep kunnen en willen werken of die reeds een individuele PMT hebben gevolgd. Gedurende 8-12 weken wordt gewerkt aan bewust worden van wat je ervaart in je lijf wanneer de spanning oploopt, waardoor dit komt en worden vaardigheden aangeleerd om op een andere manier met spanning om te gaan. Belangrijk doel is om het vertrouwen in jezelf en in je mogelijkheden om jezelf te beheersen op te bouwen.

 

Aandachttraining

Een achtweekse training 'Aandacht werk', mindfulness voor kinderen/jongeren van 5-8 jaar , 8-12 jaar en 12-14 jaar.

Kinderen en volwassenen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte in en om ons heen! Om jezelf goed staande te kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent om te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te brengen. Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei emoties, zowel fijne als lastige, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen (zelf)vertrouwen en levensvreugde toe.

Duur van de training

Gedurende 8-12 weken worden de kinderen/jongeren getraind in het ‘leren aandachtig zijn’. Dit gebeurt tijdens wekelijkse bijeenkomsten van een een uur. Via huiswerkopdrachten gaan de kinderen/jongeren er zelf thuis mee aan de slag. Ouders/begeleiders worden betrokken bij de training om de kinderen/jongeren te ondersteunen bij het oefenen thuis.

Wat kunnen de kinderen leren?

Aandachttraining leert kinderen/jongeren:

- Concentreren. En merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen/jongeren snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.

- Beter plannen, organiseren, vinden en bedenken van oplossingen.

- Het vermogen om je lichaam en je geest tot rust te brengen. Een kalme geest is beter in staat om te leren.

- Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie.

- Aanwezig te zijn in het NU. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké. Het leert kinderen/jongeren minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten. Maar in dit moment.

- Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet oordelende houding van de trainer, leerkracht en ouder.

- Het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je NU doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.

- Aardiger te zijn voor zichzelf en anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. De acceptatie van verschillen neemt toe en het pestgedrag neemt af.