Mensen met een verstandelijke beperking

Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld voor mensen met een matige- of licht verstandelijke beperking.

Stevig in je schoenen

Een psychomotorische weerbaarheidstraining om de psychosociale weerbaarheid van de deelnemers te vergroten. Hieronder wordt verstaan: “op een passende manier kunnen opkomen voor je eigen wensen,grenzen en behoeften en rekening kunnen houden met wensen en grenzen van anderen.”

Deze groepstraining is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking die weinig zelfvertrouwen hebben; erg beïnvloedbaar of erg volgend zijn; zich nauwelijks laten zien of horen in een sociale context vanwege angst of spanning.

De training omvat zowel verbale, mentale als fysieke aspecten van weerbaarheid. In 10 tot 16 sessies wordt themagericht gewerkt aan o.a.lichaamshouding, kracht, stemgebruik, herkennen van eigen emoties en die van de ander, bewust worden van lichaamssignalen, ervaren en reguleren van spanning en ontspanning, herkennen van eigen grenzen en die van de ander, aangeven van grenzen, eigen mening geven, oplossingsvaardigheden om op te komen voor jezelf.

 

Agressieregulatietraining

Een agressieregulatietraining vanuit een psychomotorische invalshoek voor mensen met een verstandelijke beperking bij wie sprake is van agressieregulatieproblematiek waar zowel de cliënt zelf als zijn/haar omgeving last van hebben.

De deelnemers zijn in (beperkte mate) in staat  tot enige (zelf)reflectie en kunnen functioneren in een groep. Soms is eerst een individuele PMT nodig. Het bewegen en/of de lichaamsbeleving is bij deze deelnemers een herkenbare ingang voor de behandeling.

In 10 tot 16 sessies leren de deelnemers om meer greep te krijgen op zichzelf. Er wordt gewerkt aan:

- Het leren herkennen van aanleidingen tot agressie; het leren herkennen van de (vaak verstoorde) sociale informatieverwerking door objectief te leren observeren en dit na te vragen bij de ander;

- Het leren herkennen en onderscheiden van lichaamssignalen, gevoel, gedrag, gedachte en gevolg;

- Het leren herkennen en leren aangeven van opkomende spanning tijdens de bewegingsoefeningen;

- Het adequaat leren onderbreken van de impulsen en oplopende spanning, bijvoorbeeld door het leren nemen van een time-out;

- Het leren van mogelijkheden om op een gepaste manier wensen en grenzen aan te geven;

- Het leren van manieren om spanning te verlagen, bijvoorbeeld door adem- en relaxatieoefeningen.

 

Mindfulnesstraining gericht op stressafname

Een speciaal ontwikkelde mindfulnesstraining voor mensen met een verstandelijke beperking die moeite hebben om met hun spanning om te gaan. Deze training kan individueel of in een kleine groep plaatsvinden.