PMT met het gezin

Wanneer de situatie thuis vastloopt en uw gezin in een negatieve spiraal terecht komt, kan gekozen worden voor PMT met het hele gezin of met een deel van het gezin. De insteek hierbij is om al doende met elkaar positieve ervaringen op te doen. Via gezamenlijke bewegingsaktiviteiten worden (interactie)patronen tussen de gezinsleden onderling vaak duidelijk en kan gewerkt worden aan een andere manier van omgaan met elkaar.

Ouder en kind

PMT kan ook goed worden ingezet wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek of wanneer het contact tussen (pleeg)ouders en kind moeilijk op gang komt of verstoord is. (Pleeg)ouders en kind(eren) werken gezamenlijk bij PMT aan het opbouwen of verbeteren van het contact en de onderlinge relatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van spel-en bewegingsaktiviteiten en de methode van Veronica Sherborne, waarbij de volgende thema's aan bod kunnen komen: contact, gedragen worden, gesteund worden, zich overgeven aan, afstemmen , vertrouwen op je eigen lichaam/ op jezelf/ op de ander, (non)verbale communicatie, samenwerken enz.