Annelies heeft geholpen om onze onzekere tienerdochter weer wat sterker in haar schoenen te laten staan. Ze heeft meer zelfvertrouwen en zal nu niet meer over zich heen laten lopen. Dankzij Annelies heeft zij haar eigen grenzen bepaald en is zij uitgegroeid tot een zelfbewuste meid.

Jongeren

In de puberteit maken jongeren een heftige periode door. De veranderingen in hun lijf en leven met de overstap naar het voortgezet onderwijs, zijn groot. Het zoeken naar eigenheid en de plaats in de groep vergt veel energie. Jongeren worstelen hier soms mee. Ze zitten dan niet lekker in hun vel en dit is terug te zien in hun gedrag. Sommige jongeren lopen vast en worden belemmerd in hun ontwikkeling.

De hulp van een psychomotorisch therapeut kan worden ingeroepen wanneer een jongere:

 • geremd is in bewegen of overbeweeglijk is;
 • zich langere tijd somber voelt;
 • lusteloos of vermoeid is;
 • zich gespannen , angstig of prikkelbaar voelt;
 • last van zijn lichaam of onverklaarbare pijn heeft;
 • lijdt aan slapeloosheid;
 • concentratie-of motivatieproblemen heeft;
 • moeite heeft in de omgang met anderen;
 • problemen heeft met agressie of snel boos wordt;
 • moeite heeft met het accepteren van zijn lichaam of uiterlijk;
 • eetproblemen heeft;
 • last heeft van faalangst
 • het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen;
 • last heeft van ervaringen met lichamelijk-of seksueel geweld;
 • in therapie niet alleen wil praten maar vooral wil doen.

Wat doen we bij PMT

Psychomotorische therapie (PMT) richt zich speciaal op wat het lichaam aangeeft:
lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. PMT maakt gebruik van bewegingsgerichte oefeningen zoals: sport, spel, bewegingsopdrachten, zelfverdediging en bewegen op muziek, en van lichaamsgerichte oefeningen zoals: ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen. Al doende leert de jongere zijn lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen , te begrijpen en er anders mee om te gaan.

Naast individuele PMT biedt de praktijk ook GROEPSTRAININGEN voor jongeren.

LVB-jongeren

Juist voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychosociale en/of psychiatrische problemen blijkt PMT vanwege het DOE karakter vaak een goede therapievorm. Zie verder mensen met een verstandelijke beperking.