De praktijk biedt een speciale vorm van opvoedingsondersteuning van ouders met jonge kinderen, waarbij ouders/verzorgers samen met het kind spel-en bewegingsaktiviteiten doen.

FloorPlay

Wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis of wanneer u merkt dat de ontwikkeling van uw kind stagneert dan kan FloorPlay uitkomst bieden. FloorPlay is een methode die erop is gericht om als ouder samen met je kind te spelen op allerlei manieren in de dagelijkse situatie. Dus bijvoorbeeld ook tijdens het eten. Het kind leert contact te maken en ouders krijgen handvatten hoe ze speelse interacties met hun kind kunnen aangaan, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind. Op deze manier bereikt het kind verschillende mijlpalen in de ontwikkeling zoals: belangstelling voor de wereld om zich heen, relatievorming, doelgericht communiceren, problemen oplossen, het gebruik van taal. Er wordt bij FloorPlay gebruik gemaakt van allerlei spelmateriaal, fantasiespel, sensorisch materiaal (klei, verf, scheerschuim e.d.), bewegingsspel en dagelijkse situaties (eet- en drinkmomenten, slaapritueel, de wasmachine vullen, samen door het park lopen e.d.).

 

Met plezier uit de pas

Met plezier uit de pas is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen met sensorische integratieproblemen en hun ouders. Deze kinderen hebben moeite om sensorische prikkels te verwerken. Sommige kinderen zijn snel afgeleid omdat ze overgevoelig zijn voor aanraking, geluid, visuele prikkels, evenwichtssensaties en bepaalde lichaamsbewegingen. Ze worden volledig in beslag genomen door het gevoel dat het licht te fel is of dat hun kleren te strak zitten. Andere kinderen missen het vermogen om automatisch aan te voelen hoelang ze nog kunnen schommelen voor ze misselijk worden. Het programma ‘Met plezier uit de pas’ bestaat uit verschillende spel- en bewegingsaktiviteiten die ouders samen met hun kind doen en die de sensorische ontwikkeling van het kind stimuleren. Deze aktiviteiten zijn ‘SAFE’: Sensomotorisch, Adequaat, een Feest om te doen en Eenvoudig.