Wie ben ik.

Ik ben Annelies Eijselendoorn. Bewegen is mijn grote passie: zelf bewegen en mensen in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk. Bezig zijn met je lichaam, in beweging zijn dat brengt iets teweeg.

Als lerares lichamelijk opvoeding zag ik kinderen groeien als een beweging lukte, als het samenspel fijn ging, als ze leerden omgaan met verliezen. In het recreatiecentrum waar ik werkte in het hart van Rotterdam zag ik hoe volwassenen spanning konden ontladen en weer energie op konden doen tijdens de bewegingsaktiviteiten die ik verzorgde. Ouderen merkten dat ze nog tot veel in staat waren tijdens het bewegen op muziek.

Die kracht van het bewegen en van lichaamservaringen heb ik zelf ook altijd ervaren. Daarnaast heb ik me altijd betrokken gevoeld bij kinderen en volwassenen bij wie het allemaal niet zo gemakkelijk ging. Mensen die wel wat hulp konden gebruiken.

Vanuit deze ervaringen ben ik in 1990 de opleiding Psychomotorische therapie (PMT) gaan doen. Ik heb als PMT-er gewerkt bij een aantal instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, op scholen voor speciaal onderwijs en ervaring opgedaan binnen de jeugd- en volwassen GGZ.

Vanaf 1999 werk ik volledig vanuit mijn eigen praktijk.

Als psychomotorisch therapeut vind ik naast het ervaringsgericht werken met het lichaam en met bewegen, het contact met de cliënt het allerbelangrijkst. Contact tussen mensen is voor mij de basis voor ontwikkeling en verandering.

In 2009 heb ik een opleiding tot miMakker bij de Stichting miMakkus afgerond. Een miMakker maakt contact van hart tot hart met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Zoals bij mensen met een gevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke beperking: www.demimakkers.nl.

Een andere belangrijke bouwsteen in mijn werk als PMT-er is het systemisch denken. Samenwerking met het gezin, de partner, de school, de begeleiders van de cliënt is wezenlijk in mijn behandeling en begeleiding. Daarnaast vind ik intervisie en samenwerking met collega’s leuk en waardevol voor mijn eigen ontwikkeling en behoud van kwaliteit in mijn werk. Voor dit laatse en voor het behoud van mijn registratie als vaktherapeut volg ik met regelmaat een opleiding, cursus of workshop.

Enkele van mijn specialisaties zijn de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik, van kinderen/jongeren met hechtingsproblematiek, van kinderen en volwassenen met een vorm van autisme, psychomotorische gezinstherapie , mindfulness voor kinderen volgens methode Eline Snel en behandeling volgens de affectregulerende vaktherapie: http://www.affectregulerendevaktherapie.nl